FOUKANÁ IZOLACE

 


ISOCELL je tepelná izolace z celulózových vláken, která je vyrobena optimální recyklační metodou z novinového papíru.

Základním materiálem pro ISOCELL je tedy dřevo, jehož vynikající vlastnosti jsou známy již po tisíciletí. ISOCELL se vyrábí v Rakousku, v jednom z nejmodernějších zařízení v Evropě.

Tříděný novinový papír se nahrubo natrhá, smíchá s boritany a umele v mlýnu. Boritany chrání ISOCELL před napadením hmyzem, plísní, hnilobou a požárem.

Výroba je podrobena cizí a vlastní kontrole pro německá, rakouská a evropská technická schválení nejpřísnější kvality.

Vločka s dlouhým vláknem Vás přesvědčí extrémně nízkou tepelnou vodivostí a odolnosti proti sedání také u silnější izolace. ISOCELL není toxický, neobsahuje žádné podezřelé látky nebo přísady a je na dotek měkký a teplý. Nedráždí kůži, není agresivní, a tudíž je hodnocen jako sympatická izolační látka.

Odborné podniky ISOCELL s licencí vyfukují celulózová vlákna do dutin pomocí speciálních vyfoukávacích strojů.

Celulózová vlákna v konstrukci zplstnatí a vytvoří se přesná izolační matrace beze spár, odolná proti sedání.


 

Nejlepší tepelně izolační hodnoty

Není to jen nejnižší tepelná vodivost, kterou se ISOCELL vyznačuje. Je známo, že každá izolace je kvalitní tak, jak je dobrá na svém nejslabším místě.

Celulózovou izolací ISOCELL je možné vyplnit i ty nejužší spáry a štěrbiny. To dokazuje izolační matrace beze spár a tepelných mostů.

Vynikající tepelná ochranaVysoká úložná kapacita celulózové izolace ISOCELL způsobuje jednoznačně zpomalený průnik slunečních paprsků. Samotné podkrovní místnosti zůstávájí dlouho do noci chladné, díky tomu můžete nerušeně spát.

Podobně jako hodnotu U u tepelné izolace je možné propočítat také tepelnou ochranu. Jedná se zde o tzv. fázový posun. 

Fázový posun PHI je časový interval uvedený v hodinách, který potřebuje teplotní vlna, aby se dostala z vnější strany konstrukčního dílu na vnitřní stranu místnosti. Čím větší je fázový posun, tím více je zpomalen ohřev vnitřku budovy.

Regulace vlhkosti

Celulózová izolace je schopna rovnoměrně přijímat vlhkost do vláken a znovu vydávat bez ztráty izolační hodnoty. Tato zvláštní schopnost zadržování vlhkosti působí regulačně na klima místnosti.

U sanací nebo systémů plochých střech bez zadního odvětrání působí ISOCELL stavebně fyzikálně jako regulátor vlhkosti.

Navíc má narozdíl od obvyklých izolačních matrací podstatně lepší vzduchotěsnost a větruvzdornost především u dřevostaveb.

Celkově splňují přírodní vlastnosti celulózových vláken ve spojení s technologií vyfoukávání ISOCELL nejvyšší nároky na bytové klima a úsporu energie.

Vynikající ochrana před hlukem

Také v této oblasti má těsná celulózová izolace beze spár velké přednosti.

Ve srovnávacích zkouškách byly naměřeny u mezistěn až o 7 dB lepší zvukové izolační hodnoty než u obvyklých izolačních matrací z vláken.

Vysoká protipožární ochrana

Stále více se celulózová izolace ISOCELL narozdíl od obvyklých izolačních materiálů osvědčuje také v oblasti protipožární ochrany. To dokazují úspěšně provedené zkoušky protipožární ochrany na konstrukčních dílech od F30 do F90.

V klasifikaci EN B-s2-d0 dosahuje celulózová izolace ISOCELL jednoho z nejlepších ocenění pro hořlavé izolační látky.

Požární test, provedený v Ústavu pro protipožární techniku a výzku v oblasti bezpečnosti GmbH v Linci, jakož i vlastní požární testy ukázaly stejný výsledek:

Celulózová izolace ISOCELL nehoří. Pouze vrchní vrstva zuhelnatí.

Z lásky k životnímu prostředí

Je dostatečně známo, že díky dobré izolaci člověk ušetří nejen topnou energii, nýbrž také chrání životní prostředí. Také ve výrobě je celulózová izolace ISOCELL z ekologického hlediska neporazitelná:

Ve srovnání s jinými izolačními materiály, jako je např. polystyren nebo skelné vlákno, je použití primární energie při výrobě mnohem nižší.

Činí pouze šestinu ve srovnání s polystyrenem a třetinu ve srovnání se skelným vláknem.

Ekonomický ve zpracování

• žádné odřezky
• materiál pro veškeré použití a všechny izolační tloušťky
• žádné vícevrstvé pokládání
• rychlé zpracování
• žádný problém se skladováním na staveništi
• žádný obtížný přesun materiálu na staveništi

 

 

 

Úplná izolace krokví s bedněním

Dodatečná sanace střechy u střešní stěny s bitumenovou fólií na bednění

„Studené“ střechy, které jsou provedeny pomocí bitumenových střešních fólií, byly zpravidla realizovány s dodatečným zadním odvětráním izolace. Nové výpočetní metody umožňují takřka reálné výpočty neustáleného hygrotermického chování vícevrstvých stavebních dílů při přírodních klimatických podmínkách. Díky tomu může být v mnoha případech provedena úplná izolace krokví. Celulózová izolace Isocell akumuluje vlhkost, která v zimě proniká do stavebního dílu. Vyschnutím v létě (difuzní obrat) potom vlhkost znovu proniká do vnitřních prostor.

U této konstrukce se prosím obraťte se svými dotazy na nás. Provedeme odpovídající výpočty.

Izolace krokví  při chybějícím spodku střechy

Nemáte k dispozici žádnou „studenou“ střechu – stojíte na Vaší půdě a vidíte střešní tašky? – Žádný problém, pomocí difuzně otevřené podstřešní fólie (OMEGA bednicí fólie) nebo podstřešních dřevovláknitých desek může být dodatečně nahrazen chybějící spodek střechy bez nového pokrývání.

Dodatečná vestavba vodonosného podstřeší je možná také pomocí bitumenizovaných dřevovláknitých desek.

(Základem výpočtu pro uvedenou U- hodnotu byl 15 % podíl dřeva v půdorysu krokvové soustavy a 8 % podíl dřeva v druhé vrstvě. Dále se vycházelo z velikosti krokví 15 cm).

Konstrukce odshora dolů

1 stávající střecha
2 krokve se zadním odvětráním (5,2 cm)
3 krokve s bitumenizovanou dřevovláknitou deskou (1,8 cm)
4 krokve s ISOCELLEM, podíl dřeva 15 %  (8 cm)
5 druhá vrstva s ISOCELLEM, podíl dřeva 8 %
6 parotěsná fólie Öko Natur
7 laťování krokví / vzduch (2,4 cm)
8 GKF (1,5 cm)

Hodnota U – výpočet pro celkovou
konstrukci s ohledem na podíl dřeva


Tloušťka izolace    Hodnota U W / m²K
celulóza                 celková konstrukce


8 +   8 cm                  0,24
8 + 10 cm                  0,22
8 + 12 cm                  0,20
8 + 14 cm                  0,18
8 + 19 cm                  0,15
8 + 24 cm                  0,13
8 + 30 cm                  0,11
8 + 34 cm                  0,10

 

Časté otázky a odpovědi (FAQs)

Pomozte vylepšit tuto stránku nebo celý web. Váš názor nás zajíma. Děkujeme.

+ Mám připomínku, dotaz k této stránce, webu

© Všechna práva vyhrazena EKO-DOMY Czech s.r.o. - nízkoenergetické domy

tvorba webových stránek na míru ANTstudio.cz