MEDMAX a MAXPLUS

HISTORIE SYSTÉMU

TVÁRNICE MED – PRVNÍ GENERACE SYSTÉMU

První generace systému nízkoenergetické budovy se stěnami o síle 25cm. Systém MED je moderní, ekologickou a cenově dostupnou stavební technologií výstavby občanských, bytových a průmyslových objektů. Největší využití má při výstavbě rodinných domů. Je vhodný i pro rekreační objekty, výstavbu bazénů apod.

Základem systému je řada stavebních tvárnic z expandovaného pěnového polystyrénu se samozhášivou úpravou, které se pomocí speciálního zámkového systému zasouvají do sebe a vytváří tak obvodové stěny a vnitřní nosné stěny bez použití spojovacích materiálů.

Takto postavené ztracené bednění se vyplní betonovou směsí a vytvoří kompaktní masivní stěnu s oboustrannou tepelnou izolací bez vzniku tepelných mostů v konstrukci. Izolant v interiéru zajišťuje rychlé zvýšení teploty při vytápění, vnější izolant zabraňuje prostupu chladu v zimě a přehřátí v létě. Betonáž je možno provádět strojově za pomoci čerpadla, betonářského sila nebo ručně.

TVÁRNICE MEDMAX – DRUHÁ GENERACE SYSTÉMU

Druhá generace stavebního systému MED vznikla z důvodu stále se zvyšující ceny energií a s rostoucím zájmem o úsporné domy, jejichž základem je velmi dobrý tepelně izolační plášť ve kterém nesmí být tepelné mosty.

Nízkoenergetické a pasivní domy potřebují pro obvodové stěny takové hodnoty tepelných odporů, které se klasickými materiály nedají dosáhnout.

Takovéto stěny je nutno dodatečně zateplit velmi silnou vrstvou izolačního materiálu.

Jiným řešením bylo zvětšení síly izolačních tvarovek v systému MED. Zásadní podmínkou však bylo zachování nízkých nákladů na dopravu.

Tak vznikl rozebíratelný systém MEDMAX.

Tvárnice MEDMAX se skládají ze dvou tvarovek, které se pomocí osmi kusů plastových spojek spojí do tvárnice a to až na stavbě. Rozebíratelnost šetří životní prostředí snížením objemu dopravy, protože rozebíratelné tvárnice zabírají až o polovinu menší prostor při dopravě.

Tvárnice mezi sebou jsou na sucho spojené křížovými zámky, čímž vzniká po betonáži kompaktní stěna bez tepelných mostů a s izolantem z vnitřní i vnější strany.

Izolant v interiéru urychluje zvýšení teploty při vytápění a izolant na vnější straně zabraňuje prostupu chladu v zimě a přehřátí v létě.

Proces ztuhnutí betonu může probíhat i v období mrazů díky oboustranné izolaci stěn. Stavební prvky jsou přesné a lehké, na stavbě není potřebná těžká mechanizace, betonovat se může strojově pomocí čerpadla, betonářského sila nebo ručně.

Systém je doplněný tvarovkami pro ukončení stěn, na vytvoření nadokenních překladů a ostění.

Kombinací těchto tvarovek vzniká ucelený stavební systém, který zabezpečuje nepřekonatelnou tepelnou ochranu budov. Tvarovky ze kterých se skládají tvárnice mají délku 120cm, výšku 25cm a šířku 5cm, 10cm a 15cm. Kombinováním těchto tvarovek vzniká stěna o síle 25cm, 30cm, 35cm, 40cm, nebo 45cm.

 

 

TVÁRNICE MAXPLUS TŘETÍ GENERACE SYSTÉMU ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ Z NEOPORU

  Systém pro maximálně úsporné domy bez tepelných mostů prošel zásadní změnou.
 • nový robustnější křížový zámek
 • nové plastové spojky trubkovitého tvaru se zasouvají mezi řady tvárnic
 • 5cm rozestup mezi otvory pro plastové spojky
 • úpravou síly tvarovek již není nutné v napojení rohů zabrušovat vnitřní drážkovanou stranu
 • nové malé spojky pro první řadu tvárnic, nadokenní překlady a zabezpečení ukončení stěn
 • nové ukončovací zátky pro uzavření stěn při ostěních jsou opatřeny drážkou pro vložení pojistné plastové spojky
 • nové pevnější řešení nadokenních překladů
 • žádné tepelné mosty
 • vyvinutý pro výstavbu nízkoenergetických a pasivních domů
 • vhodný i pro svépomocnou výstavbu
 • výstavba nezávislá na počasí
 • betonové jádro zabezpečuje vysokou odolnost proti povodním, zemětřesením a přírodním katastrofám
 • použitá tepelně izolační hmota budoucnosti Neopor®
 • nízké pořizovací a minimální provozní náklady
 • vnitřní 10cm široká tvarovka urychluje betonáž a zvyšuje stabilitu při betonáži
 • kanalizační trubky mohou být zaříznuté ve vnitřní tvarovce tl. 10cm
 • povrchová úprava umožňuje klasické silnovrstvé omítání
 • systémová ohnivzdorná omítka zvyšuje odolnost stěny nad 120minut

 

TVÁRNICE MAXPLUS

Tvarovky:


Tvarovka MAX+ 50N
rozměr: 1200*250*50mm, síla izolační stěny 50mm
hmotnost: 450g

Tvarovka MAX+ 100N
rozměr: 1200*250*100mm, síla izolační stěny 100mm
hmotnost: 900g

Tvarovka MAX+ 150N
rozměr: 1200x250x150mm, síla izolační stěny 150mm
hmotnost: 1350g

Tvarovka MAX+ 200N
rozměr: 1200x250x200mm, síla izolační stěny 200mm
hmotnost: 1800g

Koncová tvarovka MAX+ 3N


Slouží k uzavření stěnových tvarovek MAXplus.
rozměr: 150x250x50mm, síla izolační stěny 50mm
hmotnost: 55g

Překladová tvárnice MAX+5EPS


Slouží pro uzavření stěnové tvárnice Max+ a překladu nad otvorem.
rozměr: 1000x150x50mm, síla izolační stěny 50mm
hmotnost: 220g

Plastová spojka


Slouží na spojení vnitřní a vnější tvarovky do tvárnice MAX+.

Malá plastová spojka

  Slouží pro:
 • spojení vnitřní a vnější tvarovky, a na propojení tvárnic MAX+ mezi sebou
 • zpevnění koncové tvarovky v okenním ostění a ukončení stěny
 • na zpevnění rohů a koutů
 • spojení spodní hrany překladových tvárnic MAX+

 

MAXPLUS 250N 5+5    Rozměr: 1200 x 250 x 250 mm  U = 0,30 W/m2K
MAXPLUS 300N 5+10   Rozměr: 1200 x 300 x 250 mm  U = 0,20 W/m2K
MAXPLUS 350N 5+15   Rozměr: 1200 x 350 x 250 mm  U = 0,15 W/m2K
MAXPLUS 350N 10+10  Rozměr: 1200 x 350 x 250 mm  U = 0,15 W/m2K
MAXPLUS 400N 10+15  Rozměr: 1200 x 400 x 250 mm  U = 0,12 W/m2K
MAXPLUS 400N 5+20   Rozměr: 1200 x 400 x 250 mm  U = 0,12 W/m2K
MAXPLUS 450N 10+20  Rozměr: 1200 x 450 x 250 mm  U = 0,09 W/m2K
MAXPLUS 450N 15+15  Rozměr: 1200 x 450 x 250 mm U = 0,09 W/m2K

 

Časté otázky a odpovědi (FAQs)

Pomozte vylepšit tuto stránku nebo celý web. Váš názor nás zajíma. Děkujeme.

+ Mám připomínku, dotaz k této stránce, webu

© Všechna práva vyhrazena EKO-DOMY Czech s.r.o. - nízkoenergetické domy

tvorba webových stránek na míru ANTstudio.cz